Datoriserad mönsterhantering 2 Kurskod: DAIMON02 Poäng: 100

Kursen datoriserad mönsterhantering 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.