Datoriserad mönsterhantering 1 Kurskod: DAIMON01 Poäng: 100

Kursen datoriserad mönsterhantering 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.