Scenisk verksamhet för yrkesdansare Kurskod: DAGSCE3 Poäng: 100

Kursen scenisk verksamhet för yrkesdansare omfattar punkterna 1–4 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4.