Dansteori Ämneskod: DAE

Ämnet dansteori är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas i dansvetenskap men även kulturvetenskap ingår. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa områden kan dans förstås och tolkas som en del av det estetiska, sociala, politiska och kulturella sammanhanget.