Radiokommunikation till sjöss Kurskod: DACRAD0 Poäng: 50

Kursen radiokommunikation till sjöss omfattar punkterna 1 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.