Akrobatik Kurskod: CIRAKR00S Poäng: 100

Kursen akrobatik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om säkerhet och materialomsorg samt punkterna 2–3 och 8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald eller valda akrobatiska dicipliner.