Planering före byggstart Kurskod: BYPPLA0 Poäng: 100

Kursen planering före byggstart omfattar punkterna 3–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte.