Bygg och anläggning 2 Kurskod: BYGBYG02 Poäng: 200

Kursen bygg och anläggning 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.