Bild och form 1b Kurskod: BILBIL01b Poäng: 100

Kursen bild och form 1b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.