Bild och form 1a1 Kurskod: BILBIL01a1 Poäng: 50

Kursen bild och form 1a1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.