Biologi i vattenmiljöer 1 Kurskod: BIIVAT01 Poäng: 100

Kursen biologi i vattenmiljöer 1 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.