Marken och växternas biologi Kurskod: BIGMAN0 Poäng: 100

Kursen marken och växternas biologi omfattar punkterna 1–2, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2.