Bildteori Kurskod: BIDBIT0 Poäng: 100

Kursen bildteori omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–6.