Bevakning och säkerhet Kurskod: BEVBEV0 Poäng: 300

Kursen bevakning och säkerhet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.