Akut omhändertagande Kurskod: BEVAKU0 Poäng: 100

Kursen akut omhändertagande omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte.