Berghantering Ämneskod: BER

Ämnet berghantering behandlar borrning och sprängning av bergmaterial för såväl ledningar, vägar och tunnlar till industriell verksamhet som gruvor och större dagbrott. Det behandlar även bergsprängning för nya väg- och järnvägstunnlar samt för vatten- och avloppssystem.