Beläggning Ämneskod: BEL

Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt högre krav på vägars utformning och kvalitet. Aspekter på både säkerhet och miljö måste finnas med redan i planeringsstadiet.