Banskötsel för hästsport Kurskod: BANBAN0 Poäng: 100

Kursen banskötsel för hästsport omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.