Avhjälpande och förebyggande underhåll Kurskod: AUOAVH0 Poäng: 100

Kursen avhjälpande och förebyggande underhåll omfattar punkterna 1, 3–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 7.