ATV- och motorcykelteknik Ämneskod: ATO

Ämnet ATV- och motorcykelteknik behandlar funktion hos, service, underhåll, felsökning och reparationer av ATV och motorcyklar samt deras tilläggsutrustning.