Anläggningsprocessen Kurskod: ANLANS0 Poäng: 200

Kursen anläggningsprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.