Anläggning 2 Kurskod: ANLANL02 Poäng: 200

Kursen anläggning 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.