Anläggning – gröna ytor Kurskod: ANLANL0 Poäng: 200

Kursen anläggning – gröna ytor omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.