Anläggning – ledningsbyggnad Kurskod: ANLANÄ0 Poäng: 200

Kursen anläggning – ledningsbyggnad omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.