Anläggningsförare 4 Kurskod: ANAANA04 Poäng: 200

Kursen anläggningsförare 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.