Anläggningsförare 2 Kurskod: ANAANA02 Poäng: 200

Kursen anläggningsförare 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.