Värdskap på resmålet Kurskod: AKTVAR0 Poäng: 100

Kursen värdskap på resmålet omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3, 6 och 9.