Guide och reseledare Kurskod: AKTGUI0 Poäng: 100

Kursen guide och reseledare omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 5–6 och 9.