Affärskommunikation Kurskod: AFFAFÄ00S Poäng: 100

Kursen affärskommunikation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnet syfte.