Administration 2 Kurskod: ADMADM02 Poäng: 100

Kursen administration 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.